Mając oszczędności na koncie, warto pomyśleć o ich odpowiednim wykorzystaniu. I nie chodzi wcale o to, aby je od razu wydać! Należy uważnie przejrzeć wszelkie oferty banków i dopasować je do naszych potrzeb. A potrzebujemy lokaty uczciwej, zyskownej, stabilnej, przewidywalnej, a w dodatku łatwej w zakładaniu i prowadzeniu. Wśród ogromnej ilości ofert nie jest wcale łatwo taką znaleźć. Należy przeanalizować wiele różnych opcji, zanim znajdziemy tę właściwą dla siebie. Jedną z nich może być Lokata Kapitalnie Zyskowna w FM Banku.

FM Bank skutecznie walczy o swoich klientów. Lokata Kapitalnie Zyskowna została przygotowana z uwzględnieniem obecnych i możliwych w przyszłości zmian przepisów ustawy o ordynacji podatkowej. Wszelkie warunki zakładania lokaty są dosyć przejrzyste.. Jedną z najważniejszych wartości, na które powinniśmy zwracać uwagę podczas wyboru lokaty, jest dbałość o zapewnienie Klientowi wyczerpujących informacji o przysługujących mu prawach, obowiązkach i możliwościach. Nic nie może umknąć naszej uwadze. Wydaje się, że Lokata Kapitalnie Zyskowna w dużej części spełnia ten warunek i być może będzie to łatwy sposób na pomnażanie środków finansowych.

Zacznijmy od początku. Lokata Kapitalnie Zyskowna daje klientom dwie możliwości zarabiania z dzienną kapitalizacją odsetek, co oznacza, że odsetki z lokaty będą obliczane każdego dnia i doliczane do salda lokaty na kolejny dzień. Wartość oprocentowania środków na lokacie zależy od czasu jej funkcjonowania. Dla depozytu na okres 6 miesięcy oprocentowanie wynosi – 6.10%. Natomiast przy zakładaniu lokaty na 12 miesięcy, oprocentowanie środków finansowych wzrośnie do wartości 6.20%.

Czas na przedstawienie szczegółowych warunków lokaty. Oferta jest zaadresowana do klientów indywidualnych, którym zapewnia się indywidualne podejście i pomoc w rozwiązywaniu wszelkich wątpliwości. Lokata Kapitalnie Zyskowna prowadzona będzie w złotówkach. Minimalna kwota lokaty wynosi 1000 PLN. Kwota maksymalna zależy od okresu prowadzenia lokaty. Dla lokaty 6.miesięcznej wynosi ona 2500 PLN, a dla 12.miesięcznej- 1500 PLN. Nie ma ograniczeń co do maksymalnej ilości lokat, jakie może założyć klient indywidualny. Jak już wspomniano wyżej, wartość oprocentowania zmienia się w zależności od czasu trwania lokaty.

Czasem zdarza się, że pieniądze zamrożone na naszej lokacie musimy wypłacić przed jej zakończeniem, czyli innymi słowy- zerwać umowę. W tym wypadku bank uwzględnia możliwość zaistnienia sytuacji nieprzewidzianych, które wymagać będą od klientów natychmiastowych działań i wymuszą potrzebę skorzystania z oszczędności na lokacie. Niestety za wypłacenie środków przed upływem okresu deponowania FM Bank pobiera opłatę w wysokości 200 PLN.  Jednak nie może ona być większa niż suma odsetek skapitalizowanych od dnia założenia lokaty do dnia wypłaty środków.

Jeśli pieniądze wypłacone zostaną po dwóch miesiącach, a zarobione przez Klienta odsetki wynoszą kilkadziesiąt złotych, kapitał właściwy nie zostanie naruszony. Jako opłatę za przedwczesne zerwanie umowy potraktowana zostanie wartość odsetek. Nie liczmy jednak wówczas na duże zarobki, gdyż bank najprawdopodobniej weźmie znaczną część naszych odsetek. Od momentu podpisania umowy (inaczej mówiąc od dnia złożenia dyspozycji) Klienci mają 2 dni robocze na dokonanie wpłaty środków na lokatę. Jest to bufor bezpieczeństwa dla Klienta. Bank daje inwestorowi więcej czasu do namysłu i pozbierania finansów w jedno miejsce. Uwzględniany jest czas potrzebny na przelanie środków na konto lokaty.

Bank stawia na powszechną dostępność swoich usług. Dlatego Lokatę Kapitalnie Zyskowną można założyć przez Internet, bez konieczności wychodzenia z domu. Nie jest wymagane dodatkowe zakładanie konta debetowego. Lokata dostępna jest zarówno dla obecnych klientów, posiadających oszczędności na kontach FM Banku, jak również dla osób dotychczas niezwiązanych z bankiem. Zapewnione jest wysokie bezpieczeństwo transakcji i zysku. Depozyty FM Banku objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do kwoty 100 000 euro w zakresie określonym ustawą.

Oprocentowanie Lokaty Kapitalnie Zyskownej odpowiada oprocentowaniu lokaty z dzienną kapitalizacją odsetek w wysokości 6.10% dla depozytu 6 miesięcznego, oraz 6.20% dla depozytu 12 miesięcznego. Przeliczając te wartości na realia lokaty standardowej, z naliczaniem odsetek na koniec okresu deponowania środków, biorąc pod uwagę takie same kwoty i okresy przewidziane w umowie, otrzymalibyśmy oprocentowanie w skali roku w wysokości 7,51% dla lokat 6 miesięcznych, 7,61% dla lokat 12 miesięcznych. Tak więc liczbowo lokata prezentuje się całkiem atrakcyjnie. Pamiętajmy również, że nie ma górnego limitu liczby założonych lokat. Zależy ona jedynie od naszych oszczędności, które zaczną się pomnażać po upływie przewidzianego okresu.