Nordea Bank

Bank Nordea w ramach oferty lokat terminowych oferuje swoim klientom lokatę o zmiennym oprocentowaniu. Po zakończeniu każdego okresy lokaty odsetki są doliczane do rachunku i w zależności od dyspozycji klienta mozgą zostać przelane na wskazany rachunek w banku Nordea lub powiększyć kwotę depozytu. Lokata może mieć charakter lokaty odnawialnej. Odnowienie następuje automatycznie na zasadach i warunkach z dnia odnowienia lokaty. Lokata o rosnącym oprocentowaniu dostępna jest wyłącznie w polskich złotych na następujące okresy: 7 dni, 14 dni, 1, 2, 3, 6, 12 i 24 miesiące. Banku ustalił na stosunkowo niskim poziomie kwotę minimalnej lokaty tj. 500 złotych.

Oprocentowanie lokaty o rosnącym oprocentowaniu w banku Nordea.

Okres trwania lokaty Oprocentowanie zmienne w skali roku (obowiązuje od 14 września 2009)
7 dni 2,50%
14 dni 2,50%
1 miesiąc 3,00%
2 miesiące 3,05%
3 miesiące 3,10%
6 miesięcy 3,15%
12 miesięcy 3,20%
24 miesiące 3,30%

Zerwanie lokaty o zmiennym oprocentowaniu w banku Nordea wiąże się z utratę części kapitału z wypracowanych odsetek. Bank doliczy za każdy dzień trwania lokaty obniżone oprocentowanie, które wynosi 1/4  oprocentowania konta w banku Nordea. Bank nie pobiera dodatkowych opłat za zerwanie lokaty.

Lokaty w banku Nordea  objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do wysokości 50000 euro.

Bank oferuje możliwość założenia lokaty wyłącznie przez Internet. Oprocentowanie, zasady i warunki lokaty aktualne na 25lipca2010. W celu sprawdzenia aktualnej oferty na lokaty w Nordea Bank zachęcamy do odwiedzenia witryny internetowej banku lub wizytę w placówce.