Swoją nazwę lokata zawdzięcza faktowi, iż odsetki z lokaty codziennie rano przelewane są na konto właściciela. Lokata jest codziennie kapitalizowana a odsetki przekazywane na wskazany rachunek. Dzięki takiemu rozwiązaniu zwolnienie jesteśmy z odprowadzania podatku dochodowego – podatku Belki. Lokata zawierana jest na okres 150 dni a do otwarcia niezbędne jest posiadanie rachunku w Lukas banku. Bank ustalił minimalną kwotę lokaty na poziomie 1000 złotych, maksymalna kwita lokaty wynosi natomiast 15 000 PLN. Każdy klient ma prawo do jednoczesnego otworzenia 3 lokat w tym samym terminie. Oprocentowanie lokaty jest stałe od pierwszego do ostatniego dnia lokaty. Po zakończeniu okresu lokaty środki przekazywane są na rachunek klienta w banku. Lokata nie ma charakteru odnawialnego. Po zakończeniu okresu lokaty klient musi założyć nową lokatę.

Oprocentowanie lokaty porannej w Lukas Banku

Lokata poranna oprocentowana jest na 4,2% w skali roku co odpowiada oprocentowani tradycyjnej lokaty o kapitalizacji na koniec okresu lokaty w wysokości 5,19%.

Zerwanie Lokaty porannej w Lukas Banku

Zrywając lokatę otrzymujemy odsetki za każdy cały dzień trwania lokaty.

Lokaty w Lukas Banku  objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do wysokości 50000 euro. Zgromadzone środki do tej kwoty podlegają 100% gwarancji.

Bank oferuje możliwość założenia lokaty w placówkach banku na terenie całego kraju, prze infolinię banku oraz  przez Internet. Oprocentowanie, zasady i warunki lokaty aktualne na 23sierpnia2010. W celu sprawdzenia aktualnej oferty na lokaty w Lukas Banku  zachęcamy do odwiedzenia witryny internetowej banku lub wizytę w placówce.