Lokata „cztery pory zysku” w Deutsche Banku charakteryzuje się progresywnie rosnącym oprocentowaniem. Oprocentowanie rośnie po każdym zakończonym kwartale. Bank oferuje możliwość założenia lokaty na okresy 6, 9 i 12 miesięcy. Po każdym zakończonym kwartale bank przelewa wypracowane odsetki na konto klienta prowadzone w DB. Minimalna wysokość lokaty „cztery pory zysku” ustalona została na poziomie 5000 złotych. Nie ma ograniczeń górnego pułapu wysokości lokaty. Lokata dostępna jest jedynie w złotówkach i od wypracowanych zysków bank odprowadzi w naszym imieniu należny podatek od dochodów kapitałowych. Lokata nie ma charakteru odnawialnego. Niezbędnym warunkiem otworzenia lokaty jest posiadanie konta w DB.

Oprocentowanie lokaty uzależnione jest od okresu na jaki zawieramy lokatę i kształtuje się następująco:

  • Lokata 6 miesięczna – 3,85% w pierwszym kwartale, 4,25% w drugim kwartale. Średnie oprocentowanie dla całego okresu to 4,05% w skali roku
  • Lokata 9 miesięczna – 4,00% w pierwszym kwartale, 4,25% w drugim kwartale, 4,50% w trzecim kwartale. Średnie oprocentowanie dla całego okresu to 4,25% w skali roku
  • Lokata 12 miesięczna – 4,15% w pierwszym kwartale, 4,25% w drugim kwartale, 4,75% w trzecim kwartale, 5,00% w czwartym kwartale. Średnie oprocentowanie dla całego okresu to 4,54% w skali roku

Oprocentowanie naliczane jest po każdym kwartale po stawce oprocentowania stałego.

Zerwanie lokaty

Zrywając lokatę „cztery pory zysku” otrzymamy odsetki za każdy zakończony kwartał lokaty. Bank nie pobiera dodatkowych opłat za zerwanie lokaty.

Lokaty w Deutsche Banku objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do wysokości 50000 euro. Zgromadzone środki do tej kwoty podlegają 100% gwarancji.

Bank oferuje możliwość założenia lokaty w placówkach banku na terenie całego kraju, prze infolinię banku oraz  przez Internet. Oprocentowanie, zasady i warunki lokaty aktualne na 25sierpnia2010. W celu sprawdzenia aktualnej oferty na lokaty w Deutsche Banku  zachęcamy do odwiedzenia witryny internetowej banku lub wizytę w placówce.