Lokata terminowa  antykryzysowa w banku zachodnim WBK

Bank w ramach oferty lokaty antykryzysowej oferuje produkt, który jest połączeniem bezpiecznej lokaty z ubezpieczeniem BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń Ogólnych S.A.

Lokata daje większe bezpieczeństwo na wypadek utraty pracy. Zakładając lokatę w przypadku utraty pracy (miejsca zatrudnienia – spowodowanej np. upadłością firmy, wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy przez pracodawcę, czy też dla osób prowadzących samodzielną działalność gospodarczą – wykreśleniem z ewidencji działalności gospodarczej z przyczyn ekonomicznych) pozwala na wypłatę jednorazowego świadczenia z ubezpieczania w  BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń Ogólnych S.A. w kwocie ustalonej w warunkach ubezpieczenia.

Lokata terminowa antykryzysowa zakładana jest na okres jednego roku na kwotę mieszczącą się w przedziale od 3 000 do 20 000 złotych. Koszty dodatkowego ubezpieczenia równe są 1 % lokowanej na lokacie kwoty a ubezpieczanie zapewnia ochronę od utraty pracy przez cały okres na który zawierana jest lokata. Ciekawostka jest fakt, że wypłata kwoty ubezpieczania  nie musi wiązać się z zerwaniem lokaty.

Oprocentowanie lokaty terminowej antykryzysowej wynosi 5% w skali roku i jest oprocentowaniem stałym. Pamiętajmy, że od lokaty bank odliczy należne podatki.

Zerwanie umowy

W przypadku zerwania lokaty przed okresem jej wygaśnięcia klient traci całość wypracowanych odsetek.  Lokatę można założyć w placówce banku na terenie całego kraju. Oprocentowanie, zasady i warunki lokaty aktualne na dzień 15czerwca2010. W celu sprawdzenia aktualnej oferty na lokaty w banku zachodnim WBK zachęcamy do odwiedzenia witryny internetowej banku lub wizytę w placówce.