PKO BP

Standardowa lokata terminowa w banku PKO BP przeznaczona jest dla wspólnot i deweloperów.  Lokata zapewnia wyższy przyrost kapitału w stosunku do trzymania funduszy na tradycyjnym rachunku.  Środki ulokowane na lokacie bankowej są  bezpieczne i gwarantowane przez bankowy fundusz gwarancyjny. Fundusz gwarantuje lokatę zgodnie z ustawą regulująca do wysokości 50 000 euro w polskich złotych.  Jednocześnie odsetki zapobiegają utracie inflacyjnej zgromadzonych funduszy. Lokata ma charakter odnawialny. W momencie zakończenia terminu lokaty, lokata automatycznie się odnawia na taki sam okres i na warunkach z dnia odnowienia. Klient zakładając lokatę sam decyduje czy odsetki po zakończeniu lokaty mają automatycznie zostać przekazane na rachunek w PKO BP czy też mają powiększyć wkład odnawiającej się lokaty . Rozwiązanie taki szczególnie cenne jest dla firm i instytucji oszczędzających w dłuższą perspektywą – ogranicza do minimum konieczność wizyty w placówce banku. Lokata przeznaczona jest dla deweloperów, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz dla zarządców nieruchomości.

Lokaty standardowe dla wspólnot i deweloperów mogą być w następujących walutach:

  • Polski złoty
  • Euro
  • Dolar amerykański
  • Funt brytyjski
  • Frank szwajcarski

Warunkiem założenia lokaty jest wpłacenie minimalnej kwoty wynoszącej 2000 złotych lub 2000 dolarów lub równowartość 2000 dolarów w innych dostępnych walutach z dnia podpisania umowy. Bank zobowiązuje się corocznie na koniec roku kalendarzowego przekazać informację o saldzie posiadanych funduszy na lokacie terminowej.

Okres lokaty standardowej w banku PKO BP

W zależności od waluty oraz sposobu oprocentowania lokaty możemy wyróżnić różne okresy trwania umowy:
Dla PLN:

  • ze stopą stałą: 7, 14, 21-dniowe oraz 1, 2 i 3-miesięczne;
  • ze stopą zmienną: 6 i 12-miesięczne.

W innych walutach wymienialnych:

  • ze stopą stałą: 7, 14, 21-dniowe oraz 1 i 3-miesięczne;
  • ze stopą zmienną: 6 i 12-miesięczne.

Wszystkie lokaty są automatycznie odnawialne.

Wysokość odsetek ustalana jest indywidualnie z każdym klientem i uzależniona jest od wysokości wkładu. Odsetki kapitalizowane są zgodnie z terminem zapadalności.

Zawarcie umowy lokaty może nastąpić za pośrednictwem jednej z palcówek banku lub przez system bankowości elektronicznej oferowanej przez bank.

Zerwanie lokaty w PKO BP.

Zerwanie lokaty terminowej standardowej w banku PKO BP wiąże się z całkowitą utratą odsetek.

Oprocentowanie, zasady i warunki lokaty aktualne na 18czerwca2010. W celu sprawdzenia aktualnej oferty na lokaty w banku PKO BP zachęcamy do odwiedzenia witryny internetowej banku lub wizytę w placówce.