Logo Alior Banku

Alior Bank w ramach swojej oferty posiada standardową lokatę terminową. Bank oferuje lokaty na okres od 10 dni (tylko w przypadku lokaty zakładanej przez Internet) do lokat 36 miesięcznych. Lokaty na okres do jednego roku są lokatami o oprocentowaniu stały, pozostałe na okres powyżej jednego roku maja oprocentowanie zmienne.

Lokaty w Alior Banku zakładane mogą być w następujących walutach:

  • Polski złoty
  • Euro
  • Dolar amerykański
  • Funt brytyjski
  • Frank szwajcarski

Atutem lokaty standardowej w banku jest stosunkowo niska minimalna kwota lokaty, która kształtuje się na następujących poziomach:  (1 000 złotych, 200 euro,  200 franków szwajcarskich lub 100 funtów brytyjskich, 200 dolarów amerykańskich).

Lokata standardowa w zależności od naszego wyboru może mieć charakter odnawialny lub nieodnawialny. Lokata odnawialna po upływie okresu lokaty automatycznie odnawia się na taki sam okres jak lokata wygasająca. Warunki lokaty odnawialnej (wysokość oprocentowania) jest zgodna z warunkami dostępnymi w banku w dniu odnowienia lokaty. Odnowienie lokaty może być powiększone o odsetki uzyskane z poprzedniej lokaty lub na kwotę na jaką była założona pierwotna lokata. W taki przypadku odsetki przelewane są na konto wskazane przez klienta podczas zakładania lokaty. Lokata standardowa za wyjątkiem lokaty 10 dniowej może być założona w każdym oddziale banku na terenie całej polski. Wszystkie lokaty na okresy od 10 dni do jednego roku można założyć również przez Internet za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej udostępnionemu przez bank.

Oprocentowanie stałe

Termin lokaty Waluta lokaty
PLN EUR USD GBP CHF
10 dni
(wyłącznie przez Internet)
2,00%
1 miesiąc 2,50% 0,40% 0,30% 0,60% 0,20%
3 miesiące 4,00% 1,20% 1,00% 1,00% 0,75%
6 miesięcy 4,25% 1,60% 1,50% 1,50% 1,00%
10 miesięcy 4,50%
12 miesięcy 4,50% 2,00% 1,50% 1,50% 1,00%

Odsetki kapitalizowane są w dniu zapadalności lokaty.

Oprocentowanie zmienne

Termin lokaty Waluta lokaty
PLN EUR USD GBP CHF
24 miesiące 3,25% 1,30% 1,30% 1,40% 1,00%
36 miesięcy 3,50% 1,70% 1,50% 1,50% 1,30%

Odsetki kapitalizowane są zgodnie z terminem zapadalności.

Zerwanie lokaty.

Zerwanie lokaty a Alior Banku wiąże się z całkowitą utratą odsetek.

Oprocentowanie, zasady i warunki lokaty aktualne na 14czerwca2010. W celu sprawdzenia aktualnej oferty na lokaty w Alior Banku zachęcamy do odwiedzenia witryny internetowej banku lub wizytę w placówce