lokat z codziennymi odsetkami w Getin Banku

Getin Bank przygotował z myślą o klientach indywidualnych lokatę z codzienną kapitalizacją odsetek. Lokata ma stałe oprocentowanie. Bank oferuje 3 okresy na , które można zawrzeć lokatę 3, 6 i 12 miesięcy. Lokata ma charakter odnawialny i może się automatycznie odnawiać po zakończeniu okresy lokaty na taki sam okres ale na warunkach z dnia odnowienia lokaty. Klient zakładając lokatę sam decyduje czy codziennie kapitalizowane odsetki mają być przelewane na jego rachunek czy też mają powiększyć kwotę lokaty. Minimalna kwota na jaką możemy założyć lokatę z codziennymi odsetkami to 1000 PLN. Banku ustalił maksymalną kwotę na jaką można założyć jedną lokatę na poziomie 14000 złotych. Jednocześnie każdy klient może otworzyć nieograniczoną ilość lokat. Dla kwoty lokaty do 14 000 zł z uwagi na zaokrąglanie kwoty podatku od dochodów kapitałowych podatek ten wynosi 0 zł, co oznacza, że inna lokata, dla której podatek będzie równy 19% dochodu z odsetek, musiałaby mieć oprocentowanie w wysokości podanej w odpowiednich pozycjach ww. tabeli aby Klient uzyskał analogiczny zysk.

Oprocentowanie lokaty z codziennymi odsetkami w Getin Banku

Lokata z codziennymi odsetkami – oprocentowanie stałe

termin oprocentowanie nominalne
w skali roku (lokaty w
placówkach i internetowe)*
porównywalne oprocentowanie
w skali roku na lokacie
z kapitalizacją na koniec okresu*
3 miesiące 4,46% 5,51%
6 miesięcy 4,86% 6,00%
rok 5,02% 6,20%

Zerwanie lokaty w banku z codziennymi odsetkami wiąże się tylko z utratą odsetek z dnia zerwania.

Bank oferuje możliwość założenia lokaty w swoich placówkach na terenie całego kraju  oraz przez infolinię banku i Internet. Oprocentowanie, zasady i warunki lokaty aktualne na 7lipca2010. W celu sprawdzenia aktualnej oferty na lokaty w Getin Banku zachęcamy do odwiedzenia witryny internetowej banku lub wizytę w placówce.